07-06-2016, 10:47

THUIS.TOUR OP TEXEL, DE FILM

Bekijk hier de video die is gemaakt van de THUIS.TOUR op Texel.


06-06-2016, 15:56

TEXEL KRIJGT VAN HET THUIS.LAB EEN ACHT

'Oud worden op Texel, dat zal wel lukken…'

Deze uitspraak geeft de nuchtere houding mooi weer van de meer dan 100 Texelaars waarmee het THUIB.LAB het gesprek aanging. Het liefst willen Texelaars thuis oud worden, ze willen hoe dan ook niet van het eiland af. En dat hoeft ook niet concludeert het THUIS.LAB na een driedaagse toer. De Texelse samenleving nodigt uit tot mee blijven doen tot de laatste dag. Niemand kijkt er van op als een vader van ver in de tachtig met een voldaan gevoel goederen rondrijdt voor zijn zoon. Ook het rustige leefritme, de frisse lucht en de nabije veelzijdige natuur dragen bij aan de prettige leefomgeving voor ouderen. De dorpen Oost, de Waal en Den Hoorn worden aangeprezen als plekken waar het goed oud worden is. Daar kennen en helpen mensen elkaar. Als je een hersenbloeding hebt gehad en afhankelijk bent van anderen voor je boodschappen of om je hond uit te laten kun je bijvoorbeeld gewoon in Oost blijven wonen. Uiteindelijk eindigt iedereen in Den Burg want daar zijn alle voorzieningen op loopafstand en kun je goed verzorgd worden in het zorghuis Gollards. Het THUIS.LAB geeft Texel daarom een 8.
Toch is niet iedereen er op gerust dat dit zo zal blijven de komende tien jaar. De bevolking vergrijst sneller dan gemiddeld. Dit heeft grote invloed op de veerkracht van de hechte gemeenschappen. Het zorghuis is vol en er zijn maar weinig aangepaste woningen. Gelukkig er een zorgcoöperatie opgericht, Texel Samen Beter. Samen met betrokken Texelaars, zorgverzekeraars, zorgleveranciers en de gemeente willen zij zorgaanbod op het eiland ‘verTexelen’ zodat elke Texelaar ook in de toekomst daadwerkelijk op Texel kan oud worden!

collage_thuistour_texel.png

19-05-2016, 10:42

WEGKIJKEN IS MAKKELIJKER

‘Hier heb ik geen kennis over dierproeven... ik weet hier te weinig van… ‘

Het bleek lastig voor mensen om deel te nemen aan ronde tafelgesprekken over nut en noodzaak van dierproeven. We kijken massaal weg als het om dierproeven gaat. Het is ongemakkelijk om dierenleed onder ogen te zien. We voelen ons niet competent om er iets over te vinden. Uiteindelijk vonden wij een paar voormalige arenagangers bereid mee te doen aan de dialoogsessies. De gesprekken kregen een verrassende wending.

De deelnemers uit de sector durfden zich hardop te verwonderen over het huidige nut en noodzaak van dierproeven. Wanneer zijn dierproeven daadwerkelijk in staat om risico’s voor bijvoorbeeld de menselijke gezondheid te verlagen? Het antwoord hangt af vanuit welk perspectief je kijkt naar de gezondheidszorg, voeding en wetenschap.
Met het tijdelijk vernieuwingsnetwerk dat Meneer de Leeuw samen met Stichting Proefdiervrij aan het organiseren zijn willen zij tot een matrix komen waarin voor elke type dierproef wordt ingeschat of en welke maatschappelijk risico's worden verkleind. En dat op zo'n manier dat iedereen het kan begrijpen, in de hoop dat meer mensen gaan meekijken naar onze dierproevenpraktijk in Nederland. Want dat is nodig.

proefdiervrij.jpg

28-04-2016, 11:13

HALLO, TOT WELKE VOEDSELFAMILIE BEHOOR JIJ EIGENLIJK?

Op 18 mei om 8:00 ‘s ochtends vindt een bijzonder ontbijt plaats op het plein van het provinciehuis van Zuid-Holland. Met een broodje in de hand wordt het voortgangsrapport ‘Zuid-Hollandse voedselfamilies’ gepresenteerd aan een eerste ring genodigen.

Op dit moment zoekt een dertigtal dwarsdenkers, friskijkers en pioniers op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en met ondersteuning van Meneer de Leeuw naar nieuwe ontwikkelrichtingen voor een duurzame landbouw in hun provincie. Een platform in wording met droom- en doekracht. Op 18 mei delen we onze eerste uitkomsten met een aantal mensen die mogelijk mee willen denken en doen aan onze zoekrichtingen Nationaal waterpark, 100 Megamakerstallen en Vensterlandbouw.
En de rode draad? Dat zijn de Zuid-Hollandse voedselfamilies. Want als het aan ons ligt, worden de vraag ‘tot welke voedselfamilie behoor jij eigenlijk’ binnenkort een hele gewone kennismakingsvraag…

Meer weten?
De voortgangsrapportage is online te lezen.

Voedselfamilie.jpg

Melkveehouder, frisdenker en pionier Bert Vollering: ‘Tussen 1996 en nu zijn we van de draadjestelefoon naar smart-koeienhalsbanden gegaan. Van nu naar 2036 is net zo’n traject. Gaan we mee of zeggen we: ik hoef niet, het is wel goed zo?'


23-03-2016, 11:22

Energiestrijd in Zorgcentrum de Schutse

Zorgcentrum de Schutse in Tholen is op 8 februari gestart met haar Energiestrijd. Een strijdteam van 8 medewerkers uit de zorg, de keuken, de linnenkamer en de facilitaire dienst doet met volle kracht mee aan deze strijd. De ideeën van medewerkers en bewoners stromen binnen. De eerste lampen zijn verwijderd. Er wordt bewust gewassen: volle trommels en drogen tot kastdroog. De keuken let op het gebruik van de apparatuur. Er is nog niet gestart met het laaghangend technisch fruit maar er is nu al 7% besparing gerealiseerd!
Interesse in een Energiestrijd tussen locaties van uw organisatie? Begin dan met een Energiestrijdsessie. Tijdens deze co-creatiesessie maken we samen met een brede groep medewerkers uit uw organisatie een plan van aanpak. Daarna bepalen we samen welke ondersteuning wij kunnen bieden om de strijd te organiseren en begeleiden.
Voor meer informatie: www.energiestrijd.nl/energiestrijdsessie

IMG_2539.jpg

16-03-2016, 08:26

HET VERNIEUWINGSNETWERK IS DOOD, LEVE HET NIEUWE VERNIEUWINGSNETWERK!

Ruim twee jaar geleden is het Vernieuwingsnetwerk in Groningen gestart door wijkambtenaren van de Gemeente Groningen. Met Meneer de Leeuw brachten zij Groningse koplopers bij elkaar. Stuk voor stuk doen zij mooie dingen voor de Stad. Maar samen kom je verder!
In het conceptboekje G®unningseconomie deelden we ons gevoel voor urgentie en potentie. We organiseerden de eerste Helpathon van Nederland #konminder.
Het afgelopen jaar zijn er gave spin-offs geweest, maar heeft het Vernieuwingsnetwerk zich niet laten zien. Lag het eigenaarschap niet genoeg bij het netwerk om nieuwe acties te ondernemen? Drie deelnemers namen het initiatief om in ieder geval nog één keer bij elkaar te komen. Om de kracht van verbinding te vieren en om goed af te sluiten.
Maar het netwerk gaat door. Op eigen initiatief. Met een nieuwe naam. Want er is nog steeds veel urgentie én potentie. En vooral genoeg te gunnen. Het is nog lang geen 2034.
Wordt vervolgd!

Van: Frank Brander, trekker vernieuwingsnetwerk Groningen

20160223_Loop_MarkSekuur.jpeg

25-02-2016, 09:11

STOP HET SYSTEEM, SLUIT AAN OP DE LEEFWERELD

Op donderdag 11 februari vond in Hoorn de kick-off de THUIS.ACADEMIE plaats. Dertig gemeente ambtenaren, wethouders en zorgprofessionals werden gebriefd om mee te doen aan de THUIS.GESPREKKEN. Dit zijn intieme gesprekken van ongeveer een uur tussen vrienden, dorpsgenoten, collega’s over hoe zij oud denken of hopen te worden en hoe ze daarbij voor elkaar kunnen of willen zorgen. Het doel is om met hen 40 gesprekken te voeren. De inzichten worden aan het eind van het jaar gebundeld in een leeragenda voor de sector.
Het uitgangspunt is dat de transitie in de zorg THUIS. begint. Daar worden nieuwe persoonlijke keuzes gemaakt, daar ontstaan nieuwe wensen en ideeën over oud worden.
Lees meer op de website van THUIS.LAB.

THUIS_HOORN.JPG