19-05-2016, 10:42

WEGKIJKEN IS MAKKELIJKER

‘Hier heb ik geen kennis over dierproeven... ik weet hier te weinig van… ‘

Het bleek lastig voor mensen om deel te nemen aan ronde tafelgesprekken over nut en noodzaak van dierproeven. We kijken massaal weg als het om dierproeven gaat. Het is ongemakkelijk om dierenleed onder ogen te zien. We voelen ons niet competent om er iets over te vinden. Uiteindelijk vonden wij een paar voormalige arenagangers bereid mee te doen aan de dialoogsessies. De gesprekken kregen een verrassende wending.

De deelnemers uit de sector durfden zich hardop te verwonderen over het huidige nut en noodzaak van dierproeven. Wanneer zijn dierproeven daadwerkelijk in staat om risico’s voor bijvoorbeeld de menselijke gezondheid te verlagen? Het antwoord hangt af vanuit welk perspectief je kijkt naar de gezondheidszorg, voeding en wetenschap.
Met het tijdelijk vernieuwingsnetwerk dat Meneer de Leeuw samen met Stichting Proefdiervrij aan het organiseren zijn willen zij tot een matrix komen waarin voor elke type dierproef wordt ingeschat of en welke maatschappelijk risico's worden verkleind. En dat op zo'n manier dat iedereen het kan begrijpen, in de hoop dat meer mensen gaan meekijken naar onze dierproevenpraktijk in Nederland. Want dat is nodig.

proefdiervrij.jpg

28-04-2016, 11:13

HALLO, TOT WELKE VOEDSELFAMILIE BEHOOR JIJ EIGENLIJK?

Op 18 mei om 8:00 ‘s ochtends vindt een bijzonder ontbijt plaats op het plein van het provinciehuis van Zuid-Holland. Met een broodje in de hand wordt het voortgangsrapport ‘Zuid-Hollandse voedselfamilies’ gepresenteerd aan een eerste ring genodigen.

Op dit moment zoekt een dertigtal dwarsdenkers, friskijkers en pioniers op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en met ondersteuning van Meneer de Leeuw naar nieuwe ontwikkelrichtingen voor een duurzame landbouw in hun provincie. Een platform in wording met droom- en doekracht. Op 18 mei delen we onze eerste uitkomsten met een aantal mensen die mogelijk mee willen denken en doen aan onze zoekrichtingen Nationaal waterpark, 100 Megamakerstallen en Vensterlandbouw.
En de rode draad? Dat zijn de Zuid-Hollandse voedselfamilies. Want als het aan ons ligt, worden de vraag ‘tot welke voedselfamilie behoor jij eigenlijk’ binnenkort een hele gewone kennismakingsvraag…

Meer weten?
Neem dan contact op met hedwich@meneerdeleeuw.nl.
De rapportage wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage.

Voedselfamilie.jpg

Melkveehouder, frisdenker en pionier Bert Vollering: ‘Tussen 1996 en nu zijn we van de draadjestelefoon naar smart-koeienhalsbanden gegaan. Van nu naar 2036 is net zo’n traject. Gaan we mee of zeggen we: ik hoef niet, het is wel goed zo?'


23-03-2016, 11:22

Energiestrijd in Zorgcentrum de Schutse

Zorgcentrum de Schutse in Tholen is op 8 februari gestart met haar Energiestrijd. Een strijdteam van 8 medewerkers uit de zorg, de keuken, de linnenkamer en de facilitaire dienst doet met volle kracht mee aan deze strijd. De ideeën van medewerkers en bewoners stromen binnen. De eerste lampen zijn verwijderd. Er wordt bewust gewassen: volle trommels en drogen tot kastdroog. De keuken let op het gebruik van de apparatuur. Er is nog niet gestart met het laaghangend technisch fruit maar er is nu al 7% besparing gerealiseerd!
Interesse in een Energiestrijd tussen locaties van uw organisatie? Begin dan met een Energiestrijdsessie. Tijdens deze co-creatiesessie maken we samen met een brede groep medewerkers uit uw organisatie een plan van aanpak. Daarna bepalen we samen welke ondersteuning wij kunnen bieden om de strijd te organiseren en begeleiden.
Voor meer informatie: www.energiestrijd.nl/energiestrijdsessie

IMG_2539.jpg

16-03-2016, 08:26

HET VERNIEUWINGSNETWERK IS DOOD, LEVE HET NIEUWE VERNIEUWINGSNETWERK!

Ruim twee jaar geleden is het Vernieuwingsnetwerk in Groningen gestart door wijkambtenaren van de Gemeente Groningen. Met Meneer de Leeuw brachten zij Groningse koplopers bij elkaar. Stuk voor stuk doen zij mooie dingen voor de Stad. Maar samen kom je verder!
In het conceptboekje G®unningseconomie deelden we ons gevoel voor urgentie en potentie. We organiseerden de eerste Helpathon van Nederland #konminder.
Het afgelopen jaar zijn er gave spin-offs geweest, maar heeft het Vernieuwingsnetwerk zich niet laten zien. Lag het eigenaarschap niet genoeg bij het netwerk om nieuwe acties te ondernemen? Drie deelnemers namen het initiatief om in ieder geval nog één keer bij elkaar te komen. Om de kracht van verbinding te vieren en om goed af te sluiten.
Maar het netwerk gaat door. Op eigen initiatief. Met een nieuwe naam. Want er is nog steeds veel urgentie én potentie. En vooral genoeg te gunnen. Het is nog lang geen 2034.
Wordt vervolgd!

Van: Frank Brander, trekker vernieuwingsnetwerk Groningen

20160223_Loop_MarkSekuur.jpeg

25-02-2016, 09:11

STOP HET SYSTEEM, SLUIT AAN OP DE LEEFWERELD

Op donderdag 11 februari vond in Hoorn de kick-off de THUIS.ACADEMIE plaats. Dertig gemeente ambtenaren, wethouders en zorgprofessionals werden gebriefd om mee te doen aan de THUIS.GESPREKKEN. Dit zijn intieme gesprekken van ongeveer een uur tussen vrienden, dorpsgenoten, collega’s over hoe zij oud denken of hopen te worden en hoe ze daarbij voor elkaar kunnen of willen zorgen. Het doel is om met hen 40 gesprekken te voeren. De inzichten worden aan het eind van het jaar gebundeld in een leeragenda voor de sector.
Het uitgangspunt is dat de transitie in de zorg THUIS. begint. Daar worden nieuwe persoonlijke keuzes gemaakt, daar ontstaan nieuwe wensen en ideeën over oud worden.
Lees meer op de website van THUIS.LAB.

THUIS_HOORN.JPG

16-12-2015, 16:36

Nieuwe wegen inslaan

Een half jaar lang kreeg een bijzondere, niet direct voor de hand liggende groep van Rotterdammers de kans om gezamenlijk na te denken over de toekomst van onze stad en de rol van mobiliteit daarin. Het bleef niet bij dromen alleen. In de overtuiging dat kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen, werkten ze een hele reeks interessante projecten en experimenten uit, die het Rotterdam van morgen vandaag al dichterbij kunnen brengen.

Boekje
Hun verhaal bundelden ze in een prachtig boekje "Nieuwe wegen inslaan", dat vorige vrijdag feestelijk werd voorgesteld in aanwezigheid van een hele reeks genodigden. Benieuwd wat Kristalmobiliteit in Rotterdam is? Ooit gehoord van SMOP'pen? Denk je ook dat de BMX het fietsen een boost kan geven? Ontdek het allemaal in "Nieuwe wegen inslaan"!

Pas het begin
"Nieuwe wegen inslaan" is het resultaat van een traject dat begeleid werd door gemeente Rotterdam en DRIFT, met de hulp van Dries, die vanuit Meneer De Leeuw de ervaringen uit Gent inbracht. Het verhaal is echter nog niet ten einde. Dit is pas het begin van een nieuwe dynamiek rond mobiliteit in Rotterdam.

Schermafbeelding_2015-12-16_om_16_38_40.png

10-12-2015, 09:07

Wat betekent werk voor jou?

Dat is een van de vragen die we stellen om beter te begrijpen hoe het ‘werkt’ in Nederland participatieland. Meneer de Leeuw ondersteunt het tijdelijke vernieuwingsnetwerk van de regio Zaanstreek-Waterland dat aan de slag gaat met ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking, in opdracht van het Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland.

De afgelopen maand heeft een team vanuit het Werkbedrijf allerlei mensen geïnterviewd met vragen over onder andere de betekenis van werk, omgaan met mensen met een beperking, en het ‘participatiesysteem’ in Nederland. We interviewen mensen niet vanwege hun organisatiebelang of vertegenwoordigende functie, maar omdat we nieuwsgierig zijn naar hun visie en ervaring.

In februari nodigen we alle mensen die geïnterviewd zijn uit voor de eerste bijeenkomst van het tijdelijk vernieuwingsnetwerk. Met het netwerk gaan we aan op zoek naar nieuwe manieren van doen en organiseren waarmee mensen met een beperking gewoon aan het werk kunnen.

Schermafbeelding_2015-12-14_om_14_18_57.png

07-12-2015, 11:11

Helpathon Aftermovie

De Helpathon in Venhuizen begin oktober heeft laten zien dat het in Noord-Holland barst van mensen met ideeën over ‘beter oud worden’. Samen hebben ze op de Helpathon hun ideeën verder gebracht.

De Helpathon begon donderdag 1 oktober in een volle raadzaal in Venhuizen met maar liefst 17 pitches van ideeën over ‘beter oud worden’. Aan het einde van 48 uur met elkaar werken, waren 12 ideeën een stap verder gebracht en talloze nieuwe verbindingen, gebracht. De Helpathon werd op vrijdag bezocht door Tweede Kamerlid, Otwin van Dijk, die zeer geïnteresseerd was in het concept van de Helpathon.

Bekijk hieronder het verslag van de Helpathon!