09-10-2017, 12:44

BLIJF MEEKIJKEN NAAR DIERPROEVEN IN NL

Op dit moment ontbreekt het nog steeds aan overzicht van actueel dierproefonderzoek. We kijken massaal weg als het om dierproeven gaat. Het is ongemakkelijk om dierenleed onder ogen te zien. We voelen ons niet competent om er iets van te vinden.
Op verzoek van de denktank 'Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven' vond Meneer de Leeuw een aantal buitenstaanders uit onze transitienetwerken bereid mee te doen aan de dialoogsessies die de voedingsbodem vormde voor de publicatie ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’. Doel: Nederland proefdiervrij in 2025. Eén van de ‘buitenstaanders’, Jos Lap, blijft de ontwikkelingen volgen.

Het goede nieuws: Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken, inmiddels vertrokken naar de publieke omroep, heeft eind 2016 alle aanbevelingen overgenomen uit het rapport 'Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven’. En dat niet alleen. Ruim een jaar na het verschijnen van ‘In transitie’ is ook het traject in gang gezet om het doel te bereiken. Er wordt een projectbureau Proefdiervrije innovaties opgericht (coördinatie), er komt een fonds om deze innovaties te financieren en er is een club van prominente organisaties (ministeries, NCad, RIVM, KNAW) die samen met het veld een agenda opstellen - roadmap - om het doel te bereiken.

Het blijkt uit het NCad-advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ dat bij de ruim tachtig organisaties die met dierproeven te maken hebben veel scepsis bestaat over de haalbaarheid van dit traject naar een proefdiervrije wereld. Hoe kan bij deze groep het gevoel van urgentie om veranderingen door te voeren ten aanzien van proefdiergebruik worden aangewakkerd? En hoe kunnen innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven de voorkeur krijgen in Nederland? Meer bekendheid in de samenleving bij deze voorgenomen transitie geeft een grotere kans op succes! Blijf dus kritisch vragen naar nut en noodzaak van dierproeven.

160524PDV-1.jpg

03-07-2017, 08:26

RESTAURANT ‘A BEAUTIFUL MESS’

Je vindt A Beautiful Mess in de voormalige Bijlmer Bajes (Wenckebachweg 48, Amsterdam). Het restaurant wordt gerund door de bewoners van de vluchtelingenopvang die zich in hetzelfde pand bevindt. Op het menu staan verschillende lunchgerechten, mezze, heerlijke koffie en andere drankjes. Kijk op de website voor meer info. En parkeren… is gratis!

A Beautiful Mess is een initiatief van Refugee Comapny, een organisatie die vluchtelingen in contact brengt met Nederlandse bedrijven en hen stimuleert en begeleid om zelf een onderneming op te zetten.

Reserveren bij A Beautiful Mess? Dit zijn de eventmanagers:
fares@refugeecompany.com
inge@refugeecompany.com

1_ABEAUTIFULMESS-700x441.jpg

27-06-2017, 08:26

BETER OUD WORDEN IN MEERWIJK, HAARLEM

Meerwijk is één van de wijken in de gemeente Haarlem waar de komende 10 jaar een hoge mate van vergrijzing verwacht wordt en voorzieningen om op latere leeftijd goed te blijven wonen, lijken te ontbreken. Tegelijkertijd worden ook hier mensen graag in hun vertrouwde buurt oud. DOCK, Pré Wonen en Zorgbalans hebben de handen ineen geslagen om samen met bewoners en de wijkraad een leefomgeving te creëren waar je goed in je eigen huis en je eigen buurt oud kunt worden.

Onder begeleiding van het THUIS.LAB zijn bewoners en professionals het gesprek aan gegaan met buurtbewoners over oud worden in Meerwijk. Tot half maart hebben er zo’n 50 gesprekken plaatsgevonden met allerlei bewoners van Meerwijk. Oude en jonge bewoners, bewoners die lange en korte tijd in Meerwijk wonen, bewoners van verschillende culturele achtergronden, bewoners die ‘succesvol’ zijn en bewoners die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Op 25 april hebben we de uitkomsten van deze interviews gepresenteerd en zijn met deze bewoners het gesprek aangegaan over wat er nodig is om gezamenlijk een Wijkdorp 3.0 in Meerwijk-Zuid te bouwen. In de komende maanden gaan bewoners van Meerwijk samen met professionals aan de slag met ideeën over Vervoer & Mobiliteit - Buitenruimte - Woningen - Contact & Ontmoeten - Samen Dingen Doen - Jong & Oud.

In een open gesprek ben je oprecht nieuwsgierig naar de ander en leggen we het fundament om samen innovatie in de zorg te veroorzaken. Wil je hier meer over weten en ben je benieuwd hoe het THUIS.LAB jouw organisatie kan ondersteunen bij het aangaan van het open gesprek? Stuur een mail naar ad@meneerdeleeuw.nl.

MdL_Meerwijk_23.jpg