02-01-2018, 09:46

PAS JIJ MAAR OP JE RIKKETIK!

Kijk naar meneer de Jager voor een gezond nieuwjaar, de beste wensen voor 2018 van Meneer de Leeuw!


09-10-2017, 12:44

BLIJF MEEKIJKEN NAAR DIERPROEVEN IN NL

Op dit moment ontbreekt het nog steeds aan overzicht van actueel dierproefonderzoek. We kijken massaal weg als het om dierproeven gaat. Het is ongemakkelijk om dierenleed onder ogen te zien. We voelen ons niet competent om er iets van te vinden.
Op verzoek van de denktank 'Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven' vond Meneer de Leeuw een aantal buitenstaanders uit onze transitienetwerken bereid mee te doen aan de dialoogsessies die de voedingsbodem vormde voor de publicatie ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’. Doel: Nederland proefdiervrij in 2025. Eén van de ‘buitenstaanders’, Jos Lap, blijft de ontwikkelingen volgen.

Het goede nieuws: Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken, inmiddels vertrokken naar de publieke omroep, heeft eind 2016 alle aanbevelingen overgenomen uit het rapport 'Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven’. En dat niet alleen. Ruim een jaar na het verschijnen van ‘In transitie’ is ook het traject in gang gezet om het doel te bereiken. Er wordt een projectbureau Proefdiervrije innovaties opgericht (coördinatie), er komt een fonds om deze innovaties te financieren en er is een club van prominente organisaties (ministeries, NCad, RIVM, KNAW) die samen met het veld een agenda opstellen - roadmap - om het doel te bereiken.

Het blijkt uit het NCad-advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ dat bij de ruim tachtig organisaties die met dierproeven te maken hebben veel scepsis bestaat over de haalbaarheid van dit traject naar een proefdiervrije wereld. Hoe kan bij deze groep het gevoel van urgentie om veranderingen door te voeren ten aanzien van proefdiergebruik worden aangewakkerd? En hoe kunnen innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven de voorkeur krijgen in Nederland? Meer bekendheid in de samenleving bij deze voorgenomen transitie geeft een grotere kans op succes! Blijf dus kritisch vragen naar nut en noodzaak van dierproeven.

160524PDV-1.jpg