Blader door artikelen

Biodiversiteit

Geen duurzame ontwikkeling zonder natuurherstel

Strategisch kijken

Biodiversiteit raakt alle maatschappelijke domeinen waarin Meneer de Leeuw heeft geïntervenieerd. Of het nu gaat om eerlijke duurzame energie, stedelijke ontwikkeling, regionale ontwikkeling, samenleven, bouw, infrastructuur, mobiliteit, ouderenzorg, klimaatadaptatie en mitigatie, vluchtelingenopvang, landbouw, medisch onderzoek, financiële dienstverlening, of onderwijs… er is altijd een relevante link te maken met biodiversiteit herstel.

Heeft u een biodiversiteitsstrategie?

Waar kunt u de meeste impact hebben? Wat doen anderen? Wat past bij uw organisatie? Wat heeft uw organisatie nodig om die impact te realiseren? Wij helpen uw organisatie met het ontwikkelen van een eigen biodiversiteitsstrategie en de implementatie ervan.

Handen uit de mouwen

We creëren een momentum binnen de organisatie en beginnen bij de praktijk met een Helpathon. Dit is een actiegerichte rapid prototyping-werkmethode, afgeleid van hackathons. Onze bekroonde Helpathon-praktijk heeft bewezen transformerend te zijn voor zowel de deelnemers die de hulpvraag stellen, als voor de deelnemers die zich aanmelden om te helpen. Wij identificeren de geschikte medewerkers om samen met hen en een aantal directieleden in een tijdelijk vernieuwingsnetwerk een strategie te ontwikkelen. Het vernieuwingsnetwerk draagt vervolgens zorg voor verdere verkenning van mogelijkheden uit de praktijk en verdere implementatie.

Download hier onze Helpathon-factsheet

Neem voor meer informatie contact op met pepik@meneerdeleeuw.nl