Blader door artikelen

Fair Solar

Een belangrijke eerste stap is gezet!

Op woensdag 22 september jl. werd bij Exasun te Den Haag de eerste transitie-agenda: 'FAIR SOLAR?' voor eerlijke en circulaire zonne-energie gelanceerd.

In deze agenda worden de gevolgen van de zonne-energie transitie voor mens, natuur en economie verkent: we duiden het begin van de versnelling waarin wij ons nu bevinden; vatten de noodzaak tot verandering samen; en verbeelden hoe het morgen en overmorgen beter kan. Tot slot verkennen we kansen en risico’s en presenteren we een aantal projecten die tot een doorbraak kunnen leiden naar eerlijke en circulaire zonne-energietransitie.

Circulaire zonne-energie transitie-agenda?

Nederland heeft de ontwerpkracht om kwalitatief betere en eerlijkere zonnepanelen te produceren en kan het vermogen ontwikkelen om panelen te hergebruiken en zelfs hoogwaardig te recyclen. Naast maatschappelijke en ecologische winst, kan dit ook substantiële economische voordelen opleveren. Wellicht zelfs dat Nederland dé circulaire hub van Europa kan worden. Daarom hebben we het initiatief genomen om een transitie-agenda op te stellen, gefocust op wat er nu, morgen en overmorgen beter kan.

Wie we zijn?

Wij zijn een twintigtal betrokken en ondernemende initiatiefnemers, die zich zorgen maken over de toekomst circulaire zonne-energie. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen te ontwikkelen, kunnen we meer invloed te kunnen hebben op de vele honderden miljoenen panelen (misschien wel een half miljard), die er straks zijn.
Hebben we je belangstelling gewekt?

Dit gaat ook jouw toekomst aan!

Je bent van harte welkom om deel te aan het netwerk en te kijken hoe jij bijdragen aan eerlijke en circulaire zonne-energie!