Helpathon vragen

Help jij Bart Jeroen met een uitvoeringsplan voor circulaire zon-pv?

Bart Jeroen Bierens werkt voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hij is nauw betrokken bij het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie waarin zonne-PV een belangrijk onderdeel is. Bart Jeroen heeft al veel onderzocht en heeft een helder idee van wat uiteindelijk moet gebeuren, zoals het inkopen en of produceren van gezonde panelen, het refurbishen van bestaande en het upcyclen van oude panelen. Hij ziet veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en vraagt hulp om te mee te denken welke actie op korte en lange termijn hiervoor kunnen plaatsvinden en wie daarvoor aan zet is.

klik hier om het filmpje van Bart Jeroen te bekijken

terug naar Helpathon pagina

Help jij Roebyem met het oprichten van het eerste zonnepanelen weeshuis?

Roebyem Anders is oprichter van Sungevity. Sungevity is een sociale onderneming die zonne-energieprojecten ontwikkelt. Roebyem vindt het doodzonde als oude zonnepanelen die het nog wel doen op een afvalhoop belanden. Ze is opzoek naar mensen die willen helpen met organiseren, inzamelen en selecteren van oude zonnepanelen en vooral ook naar organisaties die deze panelen vervolgens weer op hun dak willen adopteren. Wie helpt panelen een tweede leven geven totdat we de laatste kilowattuur eruit hebben gehaald?

klik hier om het filmpje van Roebyem te bekijken

terug naar Helpathon pagina

Help jij Jan Jaap van dakpannen af te komen?

Jan-Jaap van Os is mede oprichter van Exasun. Exasun is pionier in integrale en circulaire zonne-energie. Jan-Jaap ergert zich aan het feit dat nog steeds woningen worden opgeleverd met dakpannen. Dat is esthetisch en financieel helemaal niet nodig. Wat hem betreft kan elk dakoppervlak benut worden voor zonne-energie. Je kunt je dak bedekken met zonnepanelen die zowel je huis verfraaien als je huis beschermen tegen weer en wind. Wil je Jan-Jaap helpen hoe het gewoon wordt te kiezen voor zonnepanelen die dertig jaar energie leveren in plaats van voor CO2 belastende betonnen dakpannen?

klik hier om het filmpje van Jan Jaap te bekijken

terug naar Helpathon pagina

Help jij Lukas met een sluitende business case voor een circulair zonnepark?

Lukas Sloet is Business Ontwikkelaar Zon & Wind bij HVC, een grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf. Hij ontwikkelt zonneparken voor diverse gemeentes en waterschappen in onder andere Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland. Samen met zijn collega’s heeft hij de ambitie om deze zonneparken circulair te maken. Ze hebben al veel onderzoek gedaan en zien mooie ontwikkelingen om zich heen. Een van de uitdagingen op dit moment is kleinschalige circulaire initiatieven ook op grote schaal rendabel te maken. Wil je Lukas helpen bij het ontwikkelen van het eerste circulaire zonnepark, dat rendabel is en dat op grote schaal is te realiseren?

klik hier om het filmpje van Lukas te bekijken

terug naar Helpathon pagina

Help jij Peter met het circulair aanbesteden van zonnepanelen?

Peter Hopmans werkt voor de Gemeente Venlo. Hij is trots op ‘zijn’ circulaire hoofdstad van Europa, met haar circulaire gemeentehuis. Hij wil graag een aanbesteding doen om 1500 huishoudens in zijn gemeente te voorzien van zonnepanelen. Want Peter maakt zich zorgen over de afvalberg die we aan het creëren zijn met onze huidige panelen, en over de omstandigheden waarop ze geproduceerd worden. Hij vraagt zich af of het niet tijd wordt dat er een duurzame productiecapaciteit ontstaat in Europa of in Nederland. Wil je Peter helpen met het circulair aanbesteden van zonnepanelen voor 1500 huishoudens in zijn gemeente? En als het even kan geproduceerd binnen Europa?

klik hier om het filmpje van Peter te bekijken

terug naar Helpathon pagina