Blader door artikelen

Leefstraat

De mobiliteit stuit op haar grenzen. Hoe kijk jij naar je stad en naar je straat?

Dromen van een duurzame en sociale toekomst

‘Wat als je zelf je straat zou mogen inrichten?’ Deze vraag inspireerde honderden bewoners om te fantaseren over die ruimte voor de deur die van iedereen en niemand is. Ze gingen het gesprek aan met hun buren en testten enkele maanden lang hun droomstraat uit. Wat startte met twee straten in Gent, groeide uit tot een golf van experimenten over heel Europa. De Leefstraat was geboren, als een experiment om de stad van straks zichtbaar te maken.

Vroeger voelde ik me thuiskomen wanneer ik mijn voordeur binnenstapte. Sinds de Leefstraat ervaar ik dit gevoel bij het binnenrijden van de straat. (Giel, Biekorfstraat Gent)

Samen iets nieuws creëren

De overheid investeert miljoenen in campagnes en nieuwe infrastructuur. Toch blijft het lastig om een maatschappelijke omslag te realiseren. De Leefstraten brengen abstracte uitdagingen zoals mobiliteitsdruk en klimaatverandering dicht bij onze eigen leefwereld. Bewoners, ondernemers en ambtenaren bundelen hun creativiteit. Een nieuwe kijk op de straat wordt echt gemaakt en doorleefd. Ogenschijnlijk vastgeroeste beleidsdomeinen wordt hierdoor nieuw leven ingeblazen.

De Leefstraten brengen abstracte uitdagingen op het gebied van mobiliteit en klimaat dicht bij onze eigen leefwereld.

De Leefstraat opnieuw uitvinden

Stel je voor dat we de Leefstraat opnieuw kunnen uitvinden, met en voor elke gemeente in Europa. Wat gebeurt er als het beeld van de Leefstraat, als ware het een vriendschappelijk Trojaans paard, overal een netwerk van ambtenaren én niet­-ambtenaren bijeen weet te brengen? Een netwerk dat haar creativiteit en passie wil bundelen. Een groep denkers en doeners die belangrijke onderwerpen zoals mobiliteit, vereenzaming of armoede bespreekt en erin slaagt om deze gesprekken te vertalen naar nieuwe manieren van doen, denken en organiseren.

www.livingstreet.org