Meneer de Leeuw heeft drie categorieën publicaties:

1. ideeënboeken: een schermleesdocument waar beloftevolle ideeën, concepten en visies die zijn ontstaan in het co-creatieproces en communiceerbaar zijn gemaakt.

2. transitie-agenda’s: documenten met transitieschetsen, toekomstperspectieven en doorbraakprojecten die ontwikkeld worden tijdens tijdelijke vernieuwingsnetwerken.

3. handleidingen waarin wij onze werkwijzen beschrijven en beschikbaar stellen.

Op een enkeling na zijn alle publicaties uit deze selectie online te lezen of te downloaden.


BURGERMEESTERBOEK

HANDLEIDING

methode voor lokale duurzame innovatie door radicale participatie

Pepik Henneman, Derk Loorbach en Debora Timmerman
2012, Koninklijke van Gorcum


Burgermeester Leerboek

HANDLEIDING

innovatie door participatie vanuit de ambtelijke praktijk

Pepik Henneman, Debora Timmerman, Ben Nieuwenstein
2013, Stichting Burgermeester Academie


Luisteren naar Olifantenpaadjes

open innovatie

over open innovatie in de zorg

Pepik Henneman, Ad van Roosmalen, Hedwich van der Steen
november 2016, Meneer de Leeuw


THUIS.

TRANSITIE-AGENDA

over beter oud worden in Noord-Holland

2014, Meneer de Leeuw
Pepik Henneman, Denise Huibers, Job Leeuwerke, Mariëtte Stokkermans, Wilma Spijkers, Debora Timmerman, Jantine Wijnja


Toen afstand ruimte werd

TRANSITIE-AGENDA

over de toekomst van arbeidsparticipatie in Zaanstad en Waterland

Maarten Bouhuijs, Pepik Henneman, Jos Lap, Debora Timmerman
2016, Meneer de Leeuw


Zuid-Hollandse Voedselfamilies

TRANSITIE-AGENDA

over duurzame landbouw en voedsel in Zuid-Holland

Pepik Henneman, Jantine Wijnja
2016, Meneer de Leeuw


DE Fiets van Troje

TRANSITIE-AGENDA

toekomstvisie voor een duurzame mobiliteitscultuur voor Gent en de omgeving waaruit de leefstraten zijn ontstaan

Dries Gysels, Elke de Dekker, Jeroen Mercy, Katleen Streatmans, Karel Vancoppenolle, Pepik Henneman, Tim Scheirs
2012, Gents Klimaatverbond


Grunningseconomie

TRANSITIE-AGENDA

over tweedeling en economie van het gunnen in eenzaamheidsneutrale strad Groningen

Jantine Wijnja, Pepik Henneman
2014, Meneer de Leeuw


In transitie!

TRANSITIE-AGENDA

over opnieuw kijken naar dierproeven

Pepik Henneman, Pieter van Megchelen, Meggie Pijnappel, Henk Smid, Jantine Wijnja en Marja Zuidgeest
2015, Quantes


Beter kijken naar Heerhugowaard

HANDLEIDING

over burgerparticipatie en de sociale ontwikkeling van een jonge stad

Pepik Henneman, Debora Timmerman
2015, Gemeente Heerhugowaard


Leren door participeren

HANDLEIDING

praktische werkvormen voor overheidsparticipatie in Amsterdam-West

Pepik Henneman, Debora Timmerman, Femke Bijlsma, Fleur Bakker
2014, Meneer de Leeuw en Stadsdeel Amsterdam-West


Transition management in the Urban context

HANDLEIDING

guide for transitions urban sustainability

Chris Roorda, Julia Wittmayer, Pepik Henneman, Frank van Steenbergen, Niki Frantzeskaki, Derk Loorbach
2014, Drift


Energiestrijd Noordkop

HANDLEIDING

iedereen kan energie besparen, tips en stappenplan om zelf een energiestrijd te organiseren

Pepik Henneman, Enno Brommet, Dorien de Lange, Michiel Groen, Ingeborg van Beekum
2012, Meneer de Leeuw


de bieb van de toekomst

IDEEËNBOEK

over nieuwe mogelijkheden voor De Bieb voor de Zaanstreek

Debora Timmerman, Pepik henneman, Fleur bakker, Jantine Wijnja
2014, Meneer de Leeuw


Basis voor een nieuwe visie op dienstverlening in Hollands Kroon

IDEEËNBOEK

hoe kan een nieuwe gemeente zich op eigentijdse manier organiseren?

Pepik Henneman, Corine Hansen
2012, Meneer de Leeuw


Nieuwe gewoontes

IDEEËNBOEK

over de mogelijkheden van tijdelijk bouwen en de inbreidingsopgaven van Antwerpen

Yves de Weerdt, Dries Gysels, Pepik Henneman
2015, Meneer de Leeuw


Sense and sensibility in urban development

IDEEËNBOEK

on how active citizens are influencing (temporary) developments in cities

Pepik Henneman, Femke Bijlsma en Yves de Weerdt
2016, Meneer de Leeuw


My generation @ work

digital memory aid

twelve EU cities look into youth employment

Pepik Henneman
2014, Meneer de Leeuw and My Generation at Work


Nette buurt warme voeten

HANDLEIDING

zo maak je de sprong naar energieneutraal in een bloemkoolwijk in Zwaag

Femke Bijlsma, Pepik Henneman
2013, Meneer de Leeuw


Toekomst in de kop!

TRANSITIE-AGENDA

duurzame toekomstagenda van en voor 50.000 ZZP-ers en MKB-ers in het Noorden van Holland

Pepik Henneman, Marjan Minnesma, Jos Lap, Joris Lohman, Robbert Jan Piet
2011, Meneer de Leeuw


Uit je eigen stad

IDEEËNBOEK

basis waaruit Uit je eigen stad is ontstaan

Pepik Henneman, Fleur Bakker
2010, Meneer de Leeuw


Fan de minsken en de grûn – visie Fryslân duurzaam 2040

TRANSITIE-AGENDA

transitie-agenda voor Friesland

Marjan Minnesma, Jan Rotmans, Monique Birkhoff, Pepik Henneman
2010, Urgenda


Texel geeft energie

TRANSITIE-AGENDA

duurzame toekomstvisie over Texel zich op eigenwijze kan onderscheiden van de andere waddeneilanden in de Noordzee

Pepik Henneman, Marjan Minnesma, Jan Rotmans
2009, Meneer de Leeuw en Urgenda