Blader door artikelen

Water

Waarom is toegang tot proper en voldoende water niet vanzelfsprekend?

Water is een eerste levensbehoefte en meer...

Zonder water is geen leven. We bestaan voor meer dan 70% uit water. Daarnaast gebruiken we water als grondstof en energiedrager. We gebruiken water ook voor het transport van goederen en voor de leefbaarheid van een plek...

Opnieuw kijken naar water in Vlaanderen

Soms is het de moeite waard om niet alleen met waterexperts in beeld te krijgen wat de uitdagingen zijn in een watersysteem. In de waterarena bracht Meneer de Leeuw samen met VITO-VLAKWA waterkennis, watercreativiteit en watergevoel samen.

Waterwijsheid

We begonnen niet met één centrale vraag, maar door de juiste vragen te stellen kregen we zicht op - en inzicht in - een aantal leidende ideeën. We noemen ze ’doordrijvers’, ideeën waar geïnspireerde mensen mee aan de slag kunnen. Nu wordt waterbeleid gestuurd door extremen en vertaald door gemiddelden... lees op de gloednieuwe website www.H2050.be hoe in verschillende vormtalen de heilige huisjes achter het waterbeleid zichtbaar worden en welke ‘doordrijvers’ dan ontstaan: Tussen kikker & boer, Waterkapitaal, Watermetabolisme...